Protetika

img

Protetika

Gubitak zuba je estetski, funkcionalni i socijalni hendikep, za djelomično i potpuno bezube pacijente. Cirkonij centar na osnovu dosadašnjeg iskustva, prateći suvremene trendove i u suradnji sa vodećim dental laboratorijima jamči najveću kvalitetu krunica, mostova i mobilnih proteza. Nedostatak jednog ili grupe zuba se sa uspjehom nadoknađuju krunicama ili mostovima izrađenim od metal-keramike ili čiste “zirkonia” keramike kojom su zadovoljeni visoki estetski zahtjevi i funkcionalna komponenta prirodnog zubala. Tamo gdje smo primorani izraditi pokretne proteze, njih stabiliziramo teleskop sistemima, raznim attachmenima i kvalitetnim akrilatnim zubima čiji oblik i transparencija odgovara prirodnim. Ne zaboravljamo ni pacijente koji su iz ovih ili onih razloga ostali bez svih zuba tako što im nudimo kvalitetne, lake proteze čiji zubni nizovi skoro u potpunosti imitiraju boju i oblik ranijih zuba. Sve ovo prati ekipa iskusnih zubnih tehničara koji pri izradi nadoknada koriste moderne materijale koji su netoksični, neiritativni i biokompatibilni sa tkivima usne šupljine.

Zubna krunica

Krunice su fiksno-protetski nadomjesci s kojima estetski i funkcionalno nadomještamo krunu zuba. Izrada krunica jedan je od najčešćih zahvata u našoj klinici i izrađujemo ih uglavnom od cirkonija.

Zubni most

Pomoću zubnih mostova moguće je postizanje prirodnog izgleda i osmjeha poslije gubitka zuba. Zubni mostovi su jedna od opcija koje koristimo za popunjavanje praznine stvorene uslijed gubitka jednog ili više zuba.

Zubne proteze

Zubne proteze su protetski nadomjesci s kojima nadomještamo izgubljene zube i dio čeljusnog grebena. Mogu biti potpune i djelomične.

Oralna kirurgija

DIGITAL DENTAL PROJECT (DDP) je projekt uz pomoć kojega na potpuno predvidljiv način gradimo Vaš osmijeh.