Zubne proteze

img

Zubne proteze

Zubne proteze su protetski nadomjesci s kojima nadomještamo izgubljene zube i dio čeljusnog grebena. Mogu biti potpune i djelomične.

Potpuna (totalna) proteza

Potpuna proteza nadomješta nedostatak zuba i tkiva kod potpune bezubosti. U slučaju da se pacijentu mora izvaditi nekoliko preostalih zuba najprije se izrađuje imedijatna (privremena) proteza koja se nosi sve dok tkivo ne zacijeli te se čeljust u potpunosti ne formira. Kada se više ne očekuju promjene u čeljusti izrađuje se konvencionalna, završna proteza. Imedijatna proteza predstavlja privremeno rješenje, te tek s konvencionalnom protezom pacijent može potpuno normalno jesti, govoriti i smijati se.

Djelomična (parcijalna) proteza

Djelomične proteze se koriste za nadoknađivanje više zuba u slučaju da je nemoguće izraditi most. Proteza može biti u potpunosti izrađena od akrilata, no preporuča se metalni kostur na kojega se umeće umjetno tkivo i zubi. Ova proteza se pričvršćuje kvačicama za zdrave zube.

Djelomična proteza sa zglobnim vezama (attachments)

Djelomična proteza može biti pričvršćena za zube pomoću zglobne veze za krunicu koja se obično nalazi na zadnjem zubu u nizu. Za razliku od obične djelomične proteze, ova je mnogo preciznija, manje opterećuje prirodne zube, te je estetski prihvatljivija.

Djelomična teleskopska proteza

Kod djelomične teleskopske proteze koriste se dvostruke krunice. Unutarnja se cementira na zub, a vanjska se ugrađuje u protezu. Retencija se ostvaruje trenjem dviju krunica. Krunica na zubima nosačima je najčešće zlatna. Ova proteza predstavlja svojevrsni prijelaz između mobilne proteze i cementiranog mosta.

Implantatima podupirane proteze

Kada se potpuna mobilna proteza ne može dovoljno dobro pričvrstiti te otežava govor ili žvakanje, rješenje je proteza podupirana implantatima. Najmanje dva implantata (optimalno 4) postavljaju se u donju čeljust, dok je u gornju je potrebno ugraditi 4. Kada se implantati integriraju u kost (oseointegracija) mogu se spojiti prečkom ili se na njih mogu postaviti kuglaste spojnice. Na prečku ili spojnice stavlja se proteza koja im savršeno prianja. Tako postavljena proteza se uvijek može skinuti radi čišćenja, a više ne predstavlja rizik od ispadanja i neugodnih situacija

Thermopress proteza

Proteza čiji je skelet izrađen od elastičnog materijala u boji zuba. Prednosti u odnosu na metalni skelet su: bolja estetika, manja težina i povećana udobnost.

Cjenik

PROTETIKA

Potpuna cirkon krunica 2100 HRK (278,72 EUR)
Metal keramička krunica 1500 HRK (199,08 EUR)
Frezana metal keramička krunica 1600 HRK (212,36 EUR)
Potpuna proteza IVO BASE 5000 HRK (663,61 EUR)
Djelomična proteza s metalnom osnovom 4500 HRK (597,25 EUR)
Thermopress proteza 5500 HRK (729,98 EUR)

NAPOMENA:

* Ovisno o zahtjevnosti slučaja moguća je korekcija cijene
* Cijene se odnose na gotovinsko plaćanje, za kartično plaćanje cijena se uvećava za 5%