Naši pacijenti

img

Naši pacijenti

Ana, Clear aligners
Ana, Clear aligners
Dijana, potpune Cirkonij krunice
Dijana, potpune Cirkonij krunice
Đana, E-max krunice
Đana, E-max krunice
Josip, potpune Cirkonij krunice
Josip, potpune Cirkonij krunice
Katarina, potpune cirkonij krunice
Katarina, potpune cirkonij krunice
Lovre, potpune cirkonij krunice
Lovre, potpune cirkonij krunice
Marija, implantati + potpune Cirkonij krunice
Marija, implantati + potpune Cirkonij krunice
Marija, potpune Cirkonij krunice
Marija, potpune Cirkonij krunice
Matilda, cirkon-keramičke krunice + implantati
Matilda, cirkon-keramičke krunice + implantati
Mile, cirkon-keramičke krunice + implantati
Mile, cirkon-keramičke krunice + implantati
Paško, navođena implantologija + potpune Cirkonij krunice
Paško, navođena implantologija + potpune Cirkonij krunice
Simona, potpune Cirkonij krunice
Simona, potpune Cirkonij krunice
Tina, potpune Cirkonij krunice
Tina, potpune Cirkonij krunice
Vesna, potpune cirkonij krunice
Vesna, potpune cirkonij krunice
Zlata,navođena implantologija, ALL on four
Zlata,navođena implantologija, ALL on four
Zoran, potpune Cirkonij krunice
Zoran, potpune Cirkonij krunice
Gorana, potpune cirkonij krunice + implantati
Gorana, potpune cirkonij krunice + implantati
Mira, potpune cirkonij krunice
Mira, potpune cirkonij krunice